Om Proces Konsulenterne

Din livline i dagligdagen

Teamet hos Proces Konsulenterne

I 1995 startede jeg som selvstændig og i 2015 tog jeg springet og udvidede virksomheden, hvor vi i dag er 7 ansatte.

Jeg har igennem mine år som selvstændig beskæftiget mig med mange typer af virksomheder lige fra små enkeltmandsvirksomheder til større koncerner og halvoffentlige institutioner. Udover regnskabsdelen har jeg stor erfaring med selskabsstiftelser, rådgivning af virksomhedsejere / ledelse, procesoptimering i samarbejde med mine kunder og kontakt og rådgivning til udenlandske kunder, der driver en del af deres virksomhed i Danmark.

Som et ekstra ben arbejder jeg også med mentorarbejde og opkvalificering i samarbejde med flere kommuner.

Forud for min ansættelse hos Proces Konsulenterne, har jeg været beskæftiget i auto & MC branchen. Først hos MC Centeret i Holbæk og siden hos Jens Winther Automobiler i Roskilde. Mine hovedopgaver var salg og lagerstyring.

Da jeg altid har interesseret mig for økonomi, valgte jeg pr. 1. januar 2015 at starte som regnskabskonsulent hos Proces Konsulenterne ApS.

At være regnskabskonsulent hos Proceskonsulenterne giver mig mange oplevelser og udfordringer i hverdagen og jeg trives med den direkte kundekontakt og tilfredsstilles af, at kunne løse de problemer/opgaver, som jeg stilles. Jeg har min egen portefølje af kunder som jeg hjælper både fra kontoret og nogle på deres egen lokation. Jeg underviser både kunder og kolleger i brugen af E-conomic, som jeg er superbruger i. Jeg træder gerne til, når vores kunder har brug for hjælp til at integrere deres forskellige systemer, så hverdagen bliver lettere for alle.

Min teoretiske baggrund er en Højere Handelsskole Eksamen samt HD 1. del, som jeg tog på Copenhagen Business School. Indholdet af HD var bl.a. erhvervsøkonomi, erhvervsjura, samfundsøkonomi og statistik/dataanalyse.
Endelig har jeg en uddannelse som brandmand, som jeg tog ved Beredskabsstyrelsen i Næstved.

Min uddannelse består af flere grene. Jeg har dels en økonomisk vinkel fra handelsskolen, er uddannet landmand med speciale i svin og optimering af driften i staldene. Herudover har jeg de seneste år været beskæftiget som SOSU-assistent i psykiatrien og primærsektoren.

Hos Proces Konsulenterne har jeg endelig fundet den kombination af arbejde, som jeg har søgt.

Jeg har ansvaret for mine egne kunder, varetager daglig bogføring, indberetter moms, kører lønninger og afstemmer disse. Herunder løbende kontakt og sparring.

Jeg er ansat på 8 timer om ugen, da jeg i 2016 blev jeg mor til en handicappet dreng. Hos Proces Konsulenterne har jeg mulighed for at planlægge mine dage efter familiens behov, så arbejdsopgaver og familieliv går hånd i hånd.

Kunderne og deres opgaver er meget forskellige. Vi medarbejdere kan alle bidrage socialt til en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, plads til alle og rigtig meget humor!

Heidi Bjørklund

heidi@processer.dk 

I 1988 startede jeg min erhvervskarriere i banksektoren. Det blev til 23 år, før jeg skiftede sektoren ud. Igennem de mange år i bank, har jeg gennemført diverse bankuddannelser inden for rådgivning, jura og finansiering. Jeg er merkonom i finansiering og har tillige gennemført en finansieringsuddannelse på HD niveau. Jeg har haft jobs både som leder og som rådgiver og har beskæftiget mig med henholdsvis privat- og erhvervskunder. De mange år i banksektoren har givet mig et godt indblik i økonomi og finansiering, herunder vurdering af virksomheders regnskaber.

Primo 2015 startede jeg hos Proces Konsulenterne. Jeg har lige fra starten kunne drage nytte af min erfaring indenfor økonomi og finansiering. I dag sidder jeg med ansvaret for mine egne kunder, har den daglige kontakt og hjælper med alt fra løbende bogføring, løn, moms, SKAT og hvad der ellers kan være af spørgsmål, i forhold til regnskab og økonomi generelt.

Anders Nielsen

anders@processer.dk 

Efter endt bankuddannelse brugte jeg 10 år med fokus på realkreditrådgivning og herefter 10 år indenfor privat kunderådgivning i en lederstilling. 

Personligt er jeg meget loyal, har altid et smil på læben og er en rigtig teamplayer.

På trods af en håndboldskade, som betyder, at jeg i dag arbejder i fleksjob, så har jeg meget at byde ind med i mit nuværende job.

Jeg har et bredt netværk og indgående kendskab til, hvordan banker tænker og arbejder. Dette kombineret med mit ønske om, at skabe den bedst mulige bankløsning for vores kunde resulterer i meningsfulde bankrelationer og gennemsigtige aftaler.

Margarita Jensen

margarita@processer.dk 

Jeg er født og opvokset i Peru og har en bachelor i virksomhedsøkonomi samt en 3-årig system operatør uddannelse fra Peru. Min uddannelse blev bl.a. brugt i mit job som assistent i National Banken i Lima og som controller i en international produktionsvirksomhed, inden jeg i 1987 flyttede til Danmark.

I 1988 fik jeg leddegigt og i 1997 blev det forværret og jeg blev tilkendt førtidspension.
I dag er jeg så heldig, at jeg igen har fundet vej til arbejdsmarkedet og at mine kompetencer kan udnyttes her hos Proces Konsulenterne.

Jeg har efter 2 år hos Proces Konsulenterne opnået et bredt kendskab til regnskab og bogføring. Jeg har i dag ansvar for egne kunder og deres bogføring samt løn, skat og moms.

Jannie Andersen

jannie@processer.dk 

Jeg er uddannet i forsikringsbranchen, men har de sidste 20 år været beskæftiget på alle niveauer indenfor økonomi og HR.

De seneste år har jeg lavet en del analyser i Excel, som jeg er superbruger i. Det har dannet basis for optimeringsopgaver / ændring af arbejdsgange og implementering af nye processer.

Jeg trives med at løse udfordrende opgaver, gerne i dialog med kunderne. Derfor passer jeg fint ind hos Proces Konsulenterne, hvor jeg selvstændigt varetager alle administrative opgaver for egne kunder.

Proces Konsulenterne er MERE end din administrator og sparringspartner

 

Hvem er Proces Konsulenterne.

Vi er en lille virksomhed med mere end 25-års brancheerfaring.

Vores kunder kan altid forvente et ærligt svar.

Vi pakker ikke tingene ind – er saglige men uformelle og humoristiske i vores kommunikationsform.

Vores ubetingede fokus er vores kunder. Det betyder, at vores medarbejdere altid medvirker til, at aftalte opgaver håndteres som aftalt, så kunden trygt kan outsource deres opgaver til os.

Vi tager altid afsæt i den enkelte kunde og deres formåen – herunder ser vi på personlige mål og drivkraft.

Vi vil kunne se vores kunder i øjnene og vi vil være sikre på, at de forstår at føre de enkelte ønskede / nødvendige tiltag ud i livet.

Derfor medvirker vi gerne i implementeringsprocessen – som aktiv deltager eller blot som tovholder. Vi gør det, der tjener kunden bedst.

 

Det startede i 1995

I 1995 startede Tina Sørensen som selvstændig og i 2015 tog vi springet og udvidede virksomheden, hvor vi i dag er 7 ansatte.

Tina har igennem sine år som selvstændig beskæftiget sig med mange typer af virksomheder lige fra små enkeltmandsvirksomheder til større koncerner og halvoffentlige institutioner.

Udover regnskabsdelen har vi stor erfaring med selskabsstiftelser, rådgivning af virksomhedsejere / ledelse, procesoptimering i samarbejde med vores kunder.

Vi yder ligeledes rådgivning til udenlandske kunder, der driver en del af deres virksomhed i Danmark.

Som et ekstra ben arbejder Tina også med mentorarbejde og opkvalificering i samarbejde med flere kommuner.

Vores Værdisæt

Vi er dedikerede til de opgaver, vi stilles og sætter en ære i at leve op til de forventninger vores kunder naturligt har til vores arbejde og resultater

 • Vi løser opgaverne 100 % og skaber derigennem værdi for kunder og kolleger
 • Vi overholder aftaler og deadlines
 • Vi gør det, vi siger, vi gør
 • Vi er opmærksomme på, at vores kunders tilfredshed er nøglen til succes
 • Vi er villige til at lære nyt for at udbygge vores kompetence sæt
 • Vi træffer de rigtige beslutninger – også selvom de kan være svære

Vi arbejder engageret og proaktivt og har en konstruktiv formidlingsform i vores feedback.

 • Vi sætter en ære i, at du ved, hvad du betaler for
 • Vi påtager os velvilligt et ansvar og forbereder på forkant os og dig på kommende deadlines
 • Vi yder rådgivning, der sætter dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger

Vi tilbyder en ærlig, empatisk og uformel samarbejdsform og en positiv smittende adfærd.

 • Vi er til rådighed uden stopur
 • Vi vil være en samarbejdspartner frem for en leverandør
 • Vi er tilgængelige og tilbyder direkte kontakt uden omstilling
 • Vi taler et sprog, der er til at forstå
 • Vi er afslappede og humoristiske

Vi passer på os selv og hinanden!

 • Vi udviser hensyn og er rummelige
 • Vi er hjælpsomme
 • Vi er opmærksomme
 • Vi udviser gensidig respekt
 • Vi tør bede om hjælp
 • Vi guider hinanden
 • Vi griner med hinanden

Vores mission

Vi vil gennem målrettede og værdiskabende konsulentydelser udvikle vores kunders virksomheder. Vi vil medvirke i processen, skabe tryghed og tillid samt positivt bidrage til udvikling af organisationen både på gruppe- og individ niveau.

Vores Vision

Vi vil være konsulenterne, der forstår og løser opgaver så simpelt som muligt og vi vil – gennem vores vedvarende indsats og tætte samarbejde med virksomheden og dens medarbejdere – medvirke til at skabe lønsomme succeser på såvel kort som langt sigt.

Vi vil være kendt for, at have en medmenneskelig tankegang og en personalepolitik, der gør vores virksomhed til en attraktiv arbejdsplads og vores medarbejdere til nogle vindende og positive medarbejdere.

Personalepolitik

Vores medarbejdere leverer som udgangspunkt altid deres bedste. Med dette mener vi, at alle medarbejdere bidrager med stor faglighed og med deres unikke personlighed.

Vi har en grundlæggende indarbejdet tillid og tryghed, som det bærende element i vores indbyrdes forhold og dernæst tror vi på, at ansvar er nøglen til motivation og engagement. Det ansvar, der uddelegeres til den enkelte medarbejder, kombineres med en høj grad af indflydelse og selvbestemmelse.

Vi bakker kollegialt op i forbindelse med deadlines. Det være sig også i forbindelse med sygdom, afholdelse af trivselsdage eller andet planlagt eller pludseligt opstået fravær.

Vores filosofi er, at når vi bakker op om hinanden, så skaber vi rum til at bede om hjælp, til at lære og lære fra os. Vi værdsætter hinanden, for dem vi er og styrker hinanden i at udvikle os.

Vi videndeler og implementerer løbende nye tiltag, der sætter os i stand til at øge vores kompetencesæt.

Vi er stolte af vores resultater – egne som andres!

Læs vores personalepolitik

Socialpolitik

Vi anser det for vigtigt, at vi som virksomhed påtager os et medansvar for samfundets udvikling.

Vi ønsker aktivt at medvirke til frembringelsen af ’små succeshistorier’, hvor ’ramte’ mennesker lykkes med et velfungerende arbejdsliv.

Vi ansætter gerne fleksjobbere og vi stiller krav som til øvrige medarbejdere, men udviser respekt ved at arbejde åbent med de skånebehov, der nu engang er. Vi anser det også for vigtigt at imødekomme medarbejderens behov for korte afbræk. Det styrker medarbejderens mulighed for at gennemføre en arbejdsdag uden at lide unødvendige nederlag og giver vores virksomhed mulighed for at udnytte medarbejderens kernekompetencer bedst muligt. Derigennem opnår vi en ærlighed, der medvirker til en åben og tillidsbaseret kultur.

Vi forventningsafstemmer løbende og ønsker at behandle alle troværdigt, retfærdigt og med høj integritet. Det betyder, at vi ikke ’putter nogle mennesker i bokse’, men tilbyder helt individuelle forløb for at styrke og udvikle den enkelte bedst muligt. Vi sikrer gennem individuelle værktøjer og intern undervisning, at alle får succes på deres felt.

Når der er stor travlhed hos enkelte medarbejdere, så byder alle ind med hjælp – også selvom egne opgaver skal løses. Det handlemønster gør os til en rummelig organisation og til nogle rummelige individer, der bakker hinanden op i gensidig forståelse.

Vores filosofi er:
’Alle mennesker har et potentiale og et behov for at bidrage til den verden, de lever i’.

At tage aktivt del i de lokale udfordringer går således fint i tråd med vores menneskesyn generelt og vi mener, at forskelligheden og det individuelle bidrag er en positiv styrkelse af vores kultur.

Vi takker vores kunder for deres opbakning til vores socialpolitik.

Hvidvaskningsloven

Proces Konsulenterne er underlagt loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Det betyder, at vi er forpligtet til at modtage og opbevare identitetsoplysninger på vores kunder i 5 år.

Vi vil derfor helt naturligt, bede vores kunder om en kopi af den nødvendige dokumentation.

Vi har endvidere udarbejdet interne regler, så vi sikrer at være i besiddelse af den omhandlende kunde legitimation ligesom vi foretager interne kontroller og evt. indberetninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), såfremt vi bliver opmærksomme på transaktioner, der kan have tilknytning til hvidvaskning eller til finansiering af terrorisme.

Det er regler, som vi er forpligtet til at efterleve og de betyder blot for vores kunder, at vi medvirker til en ansvarlig adfærd i et trygt og godt samfund.

Vi støtter gerne en god sag

Vores udgangspunkt er, at vi efter velovervejede beslutninger udelukkende yder økonomisk støtte til nedenstående formål.

Dog er vi åbne for initiativer, der harmonerer med vores social politik.

Kontakt os gerne
allerede i dag.

 

Vi står klar til at hjælpe dig
med dine udfordringer eller spørgsmål.
Et indledende møde er altid gratis.  

På telefon: 

40 62 04 44

På email: 

info@processer.dk

 

Kontakt os gerne
allerede i dag.

 

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.

12 + 6 =

Kunderne siger:

 

Absolut nærvær
Tina og Rasmus leverer noget helt særligt. De leverer en sparring og rådgivning, som kun kan måle sig med den fineste top-bestyrelse. Jeg bruger Tina og Rasmus til mit bogholderi, mit regnskab og som økonomisk rådgiver. Den sparring jeg får er ærlig og uden omsvøb.

Det giver mig forudsætningerne til at vækste min forretning.

Rene Hansen

Indehaver, Yourbusiness.dk

Meget tilfredse med samarbejdet

Da vores bogholder skulle på pension, stod valget mellem at finde en afløser der kunne køre videre, som vi var vant til, eller finde en samarbejdspartner, der kunne løfte os ind i et mere nutidigt set-up.

Proces Konsulenterne overbeviste os om at de var den rigtige partner til at forestå processen.

Vi har ikke længere en bogholder siddende hos os fysisk, idet alle bilag nu er indscannet. Bogføringen sker fra Proces Konsulenternes eget kontor og på kortere tid, end vi har været vant til.

Alt i alt er vi meget tilfredse med samarbejdet med Proces Konsulenterne, der har løftet os smertefrit gennem processen.

Henning Pedersen

Scanmaster ApS

Hurtig og kompetent service 

Proces Konsulenterne er meget kompetente og hurtige i den daglige sparring, hvor de altid kommer med et brugbart svar.

Samtidig oplever vi dem som proaktive og de kommer med anbefalinger ud fra netop vores forretning.

Alt i alt ser vi dem som en meget dygtig samarbejdspartner og ikke som en leverandør.

Anders Ebdrup Smartpage A/S

Klik her for at læse flere referencer

Vi er grundige – så du kan være tryg

 

Når du bliver kunde hos os, sørger vi for at opnå fuld indsigt fra start af, så du føler dig velkommen som ny kunde.

N

Vi hjælper dig med:

 • At autorisere os til SKAT så vi hurtigt kan danne os et overblik over overskredne og fremtidige frister
 • At autorisere os til E-boks, så vi kan sikre, at I ikke misser vigtige beskeder fra samarbejdspartnere og offentlige myndigheder
 • At oprette adgang til dit banksystem, så vi kan være selvkørende og ikke behøver ulejlige dig, når materialet skal opdateres
N

Vi sørger for:

 • At bestille NEM-ID, så vi kan foretage offentlige indberetninger, søge sygepengerefusioner m.v..
 • At oprette et aftalebrev med dig, så du ved, hvad vi indbyrdes har aftalt
 • At orientere dig om vores forpligtelser i forhold til GDPR
 • At fremsende vores forretningsbetingelser
 • At oprette adgang til Dropbox eller Google Drive, så vi kan udveksle dokumenter digitalt